• Best getest bij Vara Kassa!
  • Thuisbezorgd wanneer u wilt!
  • Wij doen de afwas voor u!

Klachtenregeling uitgekookt

Voor de volledigheid melden wij ook nog treft u onderstaand onze klachtenregeling die welke ook in onze algemene voorwaarden staat is opgenomen:

Artikel 26: Klachtenregeling

1. Uitgekookt spant zich in klachten omtrent de Diensten van Uitgekookt zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van haar Diensten te komen. Contractspartij dient de klacht, met een volledige en duidelijk omschrijving, binnen vijf (5) Werkdagen te melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de klacht, door Uitgekookt in behandeling genomen. Contractspartij wordt daarvan, indien mogelijk, vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld. Uitgekookt zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is.

2. Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot Uitgekookt. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de Consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die gratis zal bemiddelen.
3. Mocht de bemiddeling niet tot een oplossing leiden, dan heeft de Consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel Uitgekookt als Consument stemmen bij voorbaat in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

4. Uitgekookt zal zich daarnaast inspannen klachten van een Contractspartij omtrent handelingen of gedragingen van andere Contractspartijen, in onderling overleg met die derden, zo goed mogelijk te behandelen.

5. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van een Contractspartij onverlet.